elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Corzaan

Corzaan , kezoan , kezoun, Corzaan , in: iemand veur kezoan, of jankezoan laten loopen, zooveel als: voor den mal hebben, voor gek laten loopen. Vrouwen hebben nl. bij de slacht dikwijls de aardigheid om een’ onnoozelen bloed bij de buren rond te zenden om de onmogelijkste dingen ter leen te vragen, met het doel dat de een hem naar den ander zal verwijzen, bv. om een worstpetroon, rōlpetroon, groupfail, boekboor, schampeljoun veur rōlvellen, klōntbiel (bijl voor zakkoek), enz.; zoo iemand loopt dan voor: kezoan, in geschrifte Corzaan, wat met Kerzaan eigenlijk een geslachtsnaam is.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Corzaan , Kezoan* , (geschreven: Corzaan of Kerzaan) is de naam van eene arbeidersfamilie, o. a. te Zuidhorn; de spreekwijze zou dus aan een bepaald persoon haar oorsprong te danken kunnen hebben.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal