elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: couvert

couvert , kōmfort , kōnvort, kōnfortje, kevort , (= couvert) = enveloppe.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
couvert , komfòrt , konvòrt, kevòrt , konfòrt of kevòrt [vooral Westerkwartier] verkleinwoord konfòt’tje = enveloppe, couvert van een brief.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
couvert , komfórtien , envelop.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
couvert , kevak , zelfstandig naamwoord, onzijdig , kevàkke , kevàksken , envelop
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
couvert , kèfot , komfot , couvert
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
couvert , koevaer , onzijdig , koevaere , koevaerke , (Frans) couvert, briefomslag.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
couvert , koevätte , enveloppe.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
couvert , kuvätte , (oude benaming voor) envelop.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
couvert , komvort , kevort, kovort, konvort, koevort, koevert, kovert , het , komvorten , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook kevort (Noord-Drenthe, Zuid-Drenthe), kovort (Zuidoost-Drents veengebied, Kop van Drenthe, Veenkoloniën), konvort (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe), koevort (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe), koevert (Zuidwest-Drenthe, Veenkoloniën), kovert (Zuidoost-Drents veengebied) ook met -e uitgang (Zuidwest-Drenthe, zuid) = enveloppe Op het kevort stund gien ofzender (Coe), Wij moet een grote broene komfort gebruken (Bal)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
couvert , komföttien , komfättie, konfättien, konföt , envelop. Ook: komfättie (Kamperveen), Gunninks woordenlijst van 1908: konfättien (Kamperveen), Gunninks woordenlijst van 1908: konföttien
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
couvert , kevot , koevot, koevet, kevet, komvot , zelfstandig naamwoord , et; enveloppe
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
couvert , koevaêr , zelfstandig naamwoord, mannelijk , koevaêrs , koevaêrke , briefomslag
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal