elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: diaken

diaken , dioak , dijoak, djoak, dioaken, joaken, deioaken , diaken; meervoud ens, en: s; (Hoogeland) joaken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
diaken , diaken , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , zie zegsw. op Westzaanden.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
diaken , deioaken , dijoak, djoak , zie joaken *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
diaken , jaak , jaeken, jaok, diaoken, diaeken, diaken, dj-k , de , jaken, jakens , (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe). Ook jaeken (Zuidwest-Drenthe, noord), jaok (Noord-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied), diaoken (Noord-Drenthe), diaeken (Zuidwest-Drenthe, noord), diaken (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) Daarnaast ook dj-k = 1. diaken voor de armenzorg (prot.) Hij hef veer jaor djaok west (Vri), ...jaok west (Gro), De djakens hebt de buul leeg (Ruw), Hij krig van de djaokens, aans zul e verrekken van de honger (Hijk), of Hij wordt van de jaoken bedeild (Row), As het niet aans wordt, kow nog bij de djaoken terecht (Gas), Aj het vrogger van de jaken mussen hebben, haj het ok niet te bried (Ndo) 2. diaken (r.-k.) Veurdat eine priester wijd wordt, is e eerst diaken en subdiaken (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
diaken , diaken , diaken
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
diaken , diaekn , diaken.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
diaken , diaeken , jaeken, jaken , zelfstandig naamwoord , de; lid van de protestantse kerkenraad, belast met de armenzorg
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal