elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: diepswal

diepswal , dijpswal , dijpswalle, diepswal, dâipswal , (Marne); zie: dijp.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
diepswal , dijpswal* , ook de plaatsnaam Diepswal komt voor.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
diepswal , daipswal , daipswaal , (Kop van Drenthe, Veenkoloniën) = onderwal Wai zegt daipswaal, underwaal of op kaant van daip (Eev)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal