elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dodijnen

dodijnen , diedeldantjen* , voor “Friesch dandiner” zal gelezen moeten worden: Fransch dodiner (beter: dodeliner) = Nederlandsch dodijnen; “zich dandineeren” beteekent: een dwaze houding aannemen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal