elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: doordenken

doordenken , deurdenken , zie: omdenken .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
doordenken , deurdenken , sterk werkwoord, overgankelijk , doordenken Ie meut eerst beter deurdenken, veurdaj antwoord geeft (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
doordenken , deurdaenken , werkwoord , doordenken, overwegen, vooral als volt. deelw., bijv. Hadden ze et allegeer wel goed deurdocht?
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
doordenken , deurdaenken , werkwoord , 1. doordenken: doorgaan met denken 2. dieper gaan nadenken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
doordenken , [doordenken] , deurdenken , nadenken.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal