elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: doorschieten

doorschieten , deurschijten , (doorschieten), in: ik zel d’r wel bie deurschijten (= d’r niks van roaken) = ik zal er wel niets van krijgen, er geen deel van ontvangen, Nederlandsch er bij inschieten; ’k bin d’r bie deurschoten = ik heb er niets van gekregen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
doorschieten , deurschijten* , Nederlandsch: er bij inschieten.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
doorschieten , duurskeetn , werkwoord , verder gaan in een bepaalde richting
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
doorschieten , doorsjeite , klemtoon op –door , sjoot door, haet of is doorgesjaote , doorschieten.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
doorschieten , doorsjeite , klemtoon op -schieten , doorsjoot, haet of is doorsjaote , doorschieten. Ein doorsjaote bouk: een doorschoten boek
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
doorschieten , doorschieten , Het beslag kookte plotseling (door onnauwkeurige behandeling van het vuur onder de ruwketel) en het be- slag 'schoot' via de helm (kap van de distilleerketel) in de koelslang.
Bron: Feelders, Paul (1991), ‘Van gistkladder en ouwetijer. Iets over het Schiedamse dialect’, in: Scyedam, het blad van de historische vereniging 17, 4-12
doorschieten , deurschieten , sterk werkwoord, onovergankelijk , doorschieten De slao schöt deur (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
doorschieten , deurschieten , werkwoord , 1. doorschieten: doorgaan met schieten 2. een eind verder gaan dan bedoeld, dan men probeert te voorkomen 3. in het zaad schieten van bep. gewas
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
doorschieten , [doorschieten] , doorsjete , doorschieten , De spruutjes zeen doorgesjoeate.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal