elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dreutgat

dreutgat , droetgad , (Ommelanden); schimpwoord voor een meisje dat vooral zeer breed om de middel is, tegengestelde van slank, rijzig. Zie ook: jentîg, en vgl. drutten.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
dreutgat , droetgat , zie jentig *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal