elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: dwarsdoornat

dwarsdoornat , dwarsdeurnat , doornat, druipnat, kletsdoornat. Vgl. dōmpeldeurnat.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
dwarsdoornat , dwàrsdeurnat , versterkend, evenals het meer algemeen gebruikelijke klètsdoornat.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
dwarsdoornat , dwasdeurnat , bijvoeglijk naamwoord , geheel en al nat, hetz. als dweildeurnat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal