elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: eigendom

eigendom , ijgendom , aigendom, eigendōm , in geschrifte eigendom (manlijk; ook onzijdig, zie art. stadsheert.) = het recht van bezit, het eigenaar zijn van onroerend goed in den geest van het beklemrecht (zie aldaar); hij het de ijgendom van zien ploats koft, hij ken nō mit zien land doun wat’e wil; mörgen wor’n d’r ’n hijl bult ijgendommen verkoft van de Ommelanderkas; ijgendommen geven nijt meer as drei pêrzent.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
eigendom , eigendom , zie meijer *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
eigendom , eigendóm , mannelijk , eigendómme , eigendom.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
eigendom , iegendom , het , iegendommen , eigendom Eerst huurde hij het laand, nou is het zien eigendom (Pei), Hij hef de boerderij en het land in eigendom (Scho)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
eigendom , èigendom , zelfstandig naamwoord mannelijk , èigendomme , - , eigendom , VB: De boer haw e päor sjtökke gepaach en e päor sjtökke ién èigendom. Zw: Dat ês d'n èigendom devan: dat past er precies bij: doég get boenekrutsje bié de wortelboene, dat ês d'n èigendom devan.; hèt gèinen èigendom passen (dat past niet bij elkaar) dat hèt gèinen èigendom VB: Riespap en 'nnen hiering, dat hèt gèinen èigendom; (passend bij); d'n èigendom devan VB: Doég get boenekrutsje bié de wortelboene, dat ês d'n èigendom devan
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
eigendom , [eeltplek] , eigendom , zwarte eeltplek op knieën en voeten (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal