elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gele wikke

gele wikke , gele wikken , (Westerkwartier) = veld Lathyrus, Lathyrus pratensis; v. Dale wik, wikke. Zie: v. Hall Neerl. Plantensch. p. 45.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gele wikke , gele wikken* , vergel. wik, wikke, bij v. Dale.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal