elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: geneugte

geneugte , neugt , (zelfstandig naamwoord vrouwelijk) , Zin, genoegen. In de uitdr. ik heb er gien neugt in, ik heb er geen lust in, ik wil niet. – Evenzo in Friesl. ik heb er gien nogt an.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
geneugte , nucht* , ook = lust: ’k heb er gijn nucht an.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
geneugte , genuechn , zelfstandig naamwoord , genoegens
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
geneugte , nocht , 1. bekomst. 2. ambitie
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
geneugte , geneugte , geneugt , geneugten, geneugtes , (Zuid-Drenthe). Ook geneugt (Kop van Drenthe) = bekomst Ik heb mien geneugt ik heb genoeg gegeten (Rod), Ik heb mien geneugte nog niet had ben nog niet verzadigd (Eri)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
geneugte , nucht , neucht, nöcht, nocht , de , (Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe). Ook neucht (Midden-Drenthe), nöcht (Zuidwest-Drenthe, zuid), nocht (Zuidwest-Drenthe, noord, Kop van Drenthe) = trek Ik heb de nucht er of heb er geen zin meer in (Rod), Dat is lang niet om de nucht lang geen pretje (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
geneugte , nocht , zelfstandig naamwoord , et 1. genoegen, plezier 2. zin, motivatie om iets te doen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
geneugte , geneujgt , geneugte , ’t Hébbe van ’t geneujgt is ’t ènd van de vreujgd. Het hebben van de geneugte is het einde van de vreugde. De vreugde is weg als het doel is bereikt.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
geneugte , geneugte , genoegen, plezier (W.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal