elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gewaarworden

gewaarworden , gewoar worden , ondervinden; hij zel ʼt gewoar worden as hij onder dijnst komt; dei kinder zellen ʼt gewoar worden dat heur mouder dood is; wie bin ʼt vleden winter wel gewoar worden. (v. Dale: gewaarworden = ontdekken, bespeuren, kennis van iets bekomen.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gewaarworden , gewoarworden , te weten komen, bvb. in de uitdrukking ʼk kon ʼt moar nijt gewoarworden.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
gewaarworden  , gewaar waere , iets merken. Hae wuurt wat gewaar, hij merkt wat.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
gewaarworden , gewaarwaere , woort gewaar, haet of is gewaargewoorde , gewaarworden. ’t Begint al gėt gewaar te waere: zij begint al naar de jongens te kijken.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
gewaarworden , gewaerwörden , wörden gewaer, gewaer ewörden , gewaarworden.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
gewaarworden , gewaarworden , gewaorworden, gewaerworden , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook gewaorworden (Noord-Drenthe), gewaerworden (Zuidwest-Drenthe, noord) = merken, te weten komen Van hum wor ik niks gewaor, hie vertelt nooit wat (Eex), Ik deinke, ik mut er maar is even inkieken, wij bint ja zo lange niks van mekaar gewaarworden (Nam), Eerst zag ik niks, en doe wuur ik hum gewaar (Sle), Dat zèuj nog ies gewaar worden een bedekt dreigement (Hol), Raod woj niet annimmen, ij zult het vanzölf wal gewaar worden je komt er nog wel achter (Sle), Zie zult het nog wal gewaar worden, as die er niet meer is de nadelige gevolgen ondervinden (Bor), ’t Rechte bin ik nich gewaarworden ik kwam er niet achter hoe het precies zit (Bov), Het is non al vief jaor leden dat ze R. de fiets ofsteulen, mor de daoders binw nooit gewaarworden (Hijk)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gewaarworden , gewöörwödden , gewaarwödden , (Kampen) gewaar worden. Ook: gewaarwödden (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
gewaarworden , geweerwodden , gewaerwodden , werkwoord , gewaarworden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
gewaarworden , gewaor worre , werkwoord , wor gewaor, wier gewaor, gewaorgeworre , bewust worden, gewaar worden
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
gewaarworden , gewäor wërde , werkwoord , gewaarworden , (zie 'worden') VB: Ze wäoren 'm vuur de gek aon 't hawe meh 'r woerd 't neet gewäor.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
gewaarworden , gewoar worre , in de gaten krijgen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
gewaarworden , gewaerwörren , (werkwoord) , te weten komen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
gewaarworden , gewârworre , merken, ondervinden , Dè zalde gewârworre! Dat zul je ondervinden! Dreigende taal., , dè bén ik gewârgeworre. Ja, dat heb ik gemerkt! Vaak een sarcastisch bedoelde uitspraak.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
gewaarworden , gewaarwaere , werkwoord , merken
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
gewaarworden , gewaorwòrre , sterk werkwoord , gewaarworden, merken, te weten komen, ontdekken; Henk van Rijen - dè zudde gaa genog gewaorwòrre - dat zul je vlug genoeg merken; Henk van Rijen - khèt gewaorgewòrre - ik heb het ondervonden
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal