elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gladsmeer

gladsmeer , gladsmeer , meest algemeene naam voor schoensmeer. Zie ook: wikse.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gladsmeer , gladsmeer , (zelfstandig naamwoord mannelijk) , Schoensmeer, smeer om schoenen glad te poetsen (de Wormer).
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
gladsmeer , gladsmeer , vooral in ʼt Westerkwartier gebruikelijk voor glimsmeer *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal