elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: godverdikkie

godverdikkie , godverdikke , zie verdikke *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
godverdikkie , gatverdikke , tussenwerpsel , "bastaardvloek; gat = God; Cees Robben – Gatverdikke dan ben ikke/ Net unne rijke fabrikaant..! (19540612); Cees Robben – Lôôpter ôôk de kentjes aaf/ En zegde gatverdikke... Dan snapter ôôk gin bal mir van/ Gatsamme net as ikke... (19700403) [Deze regels, zo gaf Robben in de Prent aan, te zingen op de wijze van ‘Zèède gij unne pronte meens’.]; Cees Robben – Reesde mee de BBA [openbaar vervoer] en zidde gatverdikke...?! Dan wierde gij toch ôk deurnat gatsamme... net as ikke... (19540828) [De prent werd gemaakt naaraanleiding van zeer langdurige regenval in Tilburg.]; Karel de Beer – Praote gij van ""gienderwèèd,""/ Koomde wèl es dur de Rèèt,/ Witte gij ok wort Kedènt is,/ Itte pòlling meej de Kèrmis,/ Kènde gij et Fraatersgat,/ Èn zègde ""gatverdikke!""/ Dan zijdegij van onze stad,/ Van Tilbörg, nèt as ikke! – Tussen haakjes: dit lied moest bij speciale gelegenheden plechtig gezongen worden, staande en uit volle borst, herinner ik mij van vieringen van belangrijke verjaardagen van mijn oma. Voordat dit gebeurd was mocht de aanval op het familiediner beslist niet worden ingezet. (2000, van de website over Tilburgse bijnamen van Karel de Beer)"
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal