elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: goed zo

goed zo , goedzoo , goudzoo , [ook:] ’t is wèl (minder vaak en alleen tegen gelijken of minderen: goudzoo, ofschoon: goed altijd goud luidt) = ik zal er voor zorgen, aan uw verlangen zal voldaan worden. – Ook = bessoo; zie aldaar.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
goed zo , goedzoo! , goudzoo , Stad-Groningsch (zelden, en alleen tegen gelijken of minderen, goudzoo) of: ʼt is wel! = ik zal er voor zorgen! Ook in de beteekenis van bessoo *, doch dàn ook Nederlandsch.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal