elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: goedenavond

goedenavond , [groet] , genavend , goejen avond, navend , Goeden Avond.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
goedenavond , goanoavend , genoavend, g’noavend, ’noavend, gounavend, guienoa , goeden avond, als groet; guienoavend, guinoavend (Stad-Groningsch); op Marken geneevend.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
goedenavond , gounoavend* , guinoavend*, gnoavend, gnoavens, noavend , (bl. 521): Stad-Groningsch guinoavend *; ʼt klinkt ook wel gnoavens; noavend , samentrekking van g’noavend en dat weer voor gounoavend * [bldz. 521]: noavend m’kander = goeden avond zamen! = Fransch [gemeenzaam]: bonsoir, la compagnie! – vergelijk m’kander en tweibaiden *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
goedenavond , genoawnd , goedenavond
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
goedenavond , goeienaovend , goede avond.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
goedenavond , geneivend , groet: goede avond.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
goedenavond , goddenaovent , goedenavond.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
goedenavond , goeienoamd , goedenavond.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
goedenavond , goeienaovend , goeieaovend, genaovend , Ook goeieaovend(Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe), genaovend (Zuidwest-Drenthe, zuid) = goedenavond
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
goedenavond , noovunt , goedenavond.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
goedenavond , goeienaovend , genaovend, ’n aovend , tussenwerpsel , goedenavond
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
goedenavond , goejenoovend , goede avond
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
goedenavond , genaovend , (tussenwerpsel) , (verouderd), goeienavond.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
goedenavond , goeienaovend , (tussenwerpsel) , goedenavond, begroeting in de avond.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
goedenavond , genavend , genaovend , goedenavond.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
goedenavond , gojenaovendj , (mannelijk) , goedenavond
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal