elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: greintje

greintje , groantje , (Hoogduitsch Gran, Nederlandsch grein); zie: biet 1.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
greintje , groantje , (Hoogduitsch Gran, Nederlandsch grein), zie biet * (hl. 503.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
greintje , greintien , het , greinties , kleinigheid, weinig Der mut mor een greintie zolt op (Hol), Hij hef maor een greintien verstand (Bui), Der is maor een greintie of ekomen nl. hooi van het land (Dwi), verder in gien greintien niets Daor hef e gien greintie veur over (Coe), Die mooie plaante is doodgaon, daor zit gien greintie leven meer in (Bei), Der zit ook gien greintien fetsoen meer in (Hgv), Ik geleuve der gien greintien van, het bint prooties (Hav), zie ook grein
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
greintje , greinke , greinkes , (verkleinwoord) spar
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal