elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gruwelwater

gruwelwater , gruwelwoater , woatergruwel , (Goorecht), in de kindertaal krintjebrei; eene soort van pap, gekookt van gort, bessensap of wijn, krenten en suiker, in andere streken: gruwel, ’t Engelsche gruel = gortwater, brij, en: watergruel = gerstewater, Fransch gruau, Oud-Hoogduitsch gruzi = pap van water en meel, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gruwelwater , gruwelwoater* , Engelsch ook: watergruel.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal