elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: gut

gut , gut , zie: gommes.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gut , git , gitte, chit, chitte, chut , tusschenwerpsel dat verwondering te kennen geeft, zooveel als: he! wel wel! wel zoo! Eigenlijk basterdvloek, bv.: heerechit, verzachtend voor: heeregod, enz.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
gut , chut , chit, chitte , zie git *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
gut , gui , guie, geuie, geui, gut, guttegut, git, gort , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Kop van Drenthe). Ook guie (Zuidwest-Drenthe, zuid), geuie (Zuidwest-Drenthe), geui (Zuidwest-Drenthe, noord), gut, guttegut (Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid), git (wb), gort (wb, Zuidwest-Drenthe, zuid) = uitroep. gut, hoe is het mogelijk Geuie, geui, wat een beuie (Smi), Gui, gui, wat een mooi peerd is dat (Ass), Och gut nog an toe, hoe heb ik dat toch had (Klv), O gut, dat die dat overkwam (Ros), Gut, koj niet? Ik har der wel op rekend (Eex), zie ook grut, goi
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
gut , gut , gunt , tussenwerpsel , gut
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
gut , gnot , tussenwerpsel , uitroep van verbazing: gut
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal