elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: haalstok

haalstok , hoalstok , eigenlijk een hout met haak om er den pot, enz. aan te hangen, maar ook: hoal; zie aldaar. Zegswijs: moord over hoalstok scheeuwen = moord en brand roepen; altijd spottend gezegd.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
haalstok , hoalstok , hoal* (bldz. 526) en vgl. moord * (bl. 270.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal