elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: harrejakkes

harrejakkes , harrejakkês , harjasses, harrejasses, harrejarses, arrejazzes , (voor: heerejezus), evenals: harrejarsês, harrejasses, arrejazzes); zie: harre en jasses.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
harrejakkes , harjasses , harrejasses*.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
harrejakkes , harrejasses , harrejakkes , uitroep van afkeer. Verbastering van Here Jezus. Zegswijze de hoilige harrejasses, spottend gezegd van een kwezel.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
harrejakkes , harrejakkes , tussenwerpsel , jasses
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal