elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: heel en al

heel en al , helendal , (bijwoord) , Daarnaast hielendal. Geheel en al. – Samentr. van heel ende al. || Nou is ʼet hielendal stukkend (stuk). – Evenzo elders in Holl. en Friesl.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
heel en al , hijlendal* , (bldz. 174 en 528), Nederlandsch: heel en al, heelegaar, heelemaal; ook in: nijt allên doàrom, moar hijlendal, waarin het beteekent evenwel, toch, ook zonder dat; “heelendal” is goed Nederlandsch, hoewel niet bij v. Dale voorkomend.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
heel en al , hielendal , hildal, heildaal , bijwoord , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook hildal (Midden-Drenthe), in Kop van Drenthe ook uitgesproken als heilldaal, verdere var. als bij hiel II = helemaal, in het geheel Daor heb ik hielendal niks mit van doen (Nam), Jaan is niet hildal gooud niet helemaal in orde, en Hij was het pad heeilendal biester (Eex), Het wief is hielendal baos (Sle), Ze zat heildaal in ’t gold (Row), Dat is hielendal niet waor wat hij verkondigt (Wsv), Hij is hielendal weer beter (Vle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
heel en al , hielendal , hieldal , bijwoord , 1. geheel en al 2. ver verwijderd
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal