elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hijs

hijs , hies , (Ommelanden), hieze = noagelholt (Oldampt, Westerwolde) (Swaagm. hize) gerookt bilstuk van een rund; zoowel stof- als voorwerpsnaam. Snijdt men zoodanig stuk bij de voorbeenen weg dan heet het: boughies. Drentsch naogelholt, halshijze, hijze; Overijselsch negelholt; Noord-Holland halshijze, hijze = stuk van de koe dat meestal in den rook wordt gehangen. Zuid-Limburg hiëss = knieholte. Kil. hijse, spier van vleesch = het vleezige van het lichaam der dieren. (v. Dale: hijs, hijze = eene zijde rookvleesch.) Zie ook: hiesvool.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hijs , hies* , vgl. hijs, hijze, bij v. Dale.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
hijs , hies , paardevlees
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
hijs , hees , vrouwelijk , heese , knieholte.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
hijs , heis , haais , Ook haais (Kop van Drenthe) = 1. klap Ik gaf hum een heis det hij tegen de vlakte gunk (Ruw), Hij gaf hom een beste haais (Row) 2. zware klus Het was een hiele heis um die zaodbult klaor te kriegen (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hijs , hies , hieze , de , hiezen , (Kop van Drenthe). Ook hieze (N:be) = hesp, stuk van koe dat veelal gerookt werd Een hies is een stuk van de bil van de kou (Row)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hijs , heis , zelfstandig naamwoord , de; 1. flinke mep 2. een zware klus
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
hijs , èès , o hengsel. in de uitdrukking: “de n’èès van ‘nen jêêmer”, “het hengsel, de beweegbare beugel van een emmer”.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
hijs , éés , zelfstandig naamwoord , hengsel (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
hijs , hiës , zelfstandig naamwoord , hiëse , hiëske , 1. bovenbeen 2. knieholte: het kleid sleit häör inne hiëse – ze draagt een heel korte jurk 3. bovenste stuk van een varkenspoot, dat o.a. in erwtensoep wordt verwerkt, schenkel
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal