elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hikhakkerij

hikhakkerij , hikhakkerei , gekibbel. Zie: hikhakken, en: hakketakkerei.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hikhakkerij , hikhakkerij* , vergel. kikkakken *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
hikhakkerij , hikhakkerij , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Kop van Drenthe) = gekibbel Ik waas zat van die hikhakkerij (Bal), zie ook haggelderij
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal