elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hoede

hoede , hö̂de , (vrouwelijk) , [weinig gebruikelijk] bewaarplaats.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
hoede , hö̂de , (vrouwelijk) , bewaarplaats.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
hoede , hude , (Oldampt) = huder (Ommelanden) = huve (Westerwolde) = bewaarplaats, verborgen bergplaats; appelhude = bergplaats voor een kleine hoop appels, bv. in ’t hooi, in eene lade, appels die men daar verstopt heeft; Friesch hudde, en: appelhudde; West-Vlaamsch munk, ponk, en: prest; Oostfriesch hüde, hol of verborgene plaats in ’t hooi tot bewaring van ooft; Nedersaksisch heide, wat men bewaren wil en verbergt; ene heide appel un beren; verhutzen = als een schat bewaren; Engelsch to hide = verstoppen, bedekken, Angel-Saksisch hydan = bergen, verbergen, Zweedsch hide, Middel-Nederlandsch huden; Kil. huede, hoede; hueden = hoeden, Hoogduitsch hüten; Twente huien = wegbergen; Deensch hytte = bewaren; Westfaalsch behüen, een verstoppertjespel; Vlaamsch hudepot = gierigaard. Prof. M. de Vries zegt, dat in de stad Groningen hudertien zooveel beteekent als: de trommel, de zak, het laatje, enz. waarin men iets verbergt of bewaart, om het voor latere gelegenheid te besparen. Taalk. Bijdr. II bl. 98. Vgl. o.a. huderhuiderei, en: utepot; hudertien verkleinwoord van: huder
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hoede , hude* , vergel. utepot * en het Hoogduitsch hüten = bewaren, behoeden of beschermen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
hoede , hoede , in op zien hoede op z’n hoede Je moet op je hoede wezen aj met hum umgaot (Gie), Hie was wal op zien hoede der bedreug hum gienien (Emm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hoede , oede , hoede
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal