elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hoekbuffet

hoekbuffet , houpelfet , houkperfet, houkpefietje, houpkefet , op ’t Hoogeland houpkefet (en daar ook schertsend voor: spinneweb in een hoek) = soort van kast in een’ hoek der kamer; ook een ouderwetsche tapkast. Verbastering van: hoekbuffet.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hoekbuffet , houpkefet , (Hoogeland) = houpelfet* en aldaar ook schertsend voor: spinneweb in een hoek.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
hoekbuffet , hoekbuffet , het , hoekbuffet ...dat is hier een houkbuffet (Zui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal