elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hoeken

hoeken , houktjen , zeker notenspel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hoeken , hauken , houken , in geschrifte hoeken = het uithalen, uithekkelen van slooten, met eene sloothau. (Moet uitgesproken worden als stond er: hau-ê-ken, ter onderscheiding van: houken = hoeken.) – Kool hauken (Hoogeland) = met een koolhauer (koolhouw) het onkruid in het raapzaad vernietigen. (Swaagm.: houken = uitbaggeren, Friesch hekkelen van: hekkel = haak. Zie onder art. ruden.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
hoeken , hou , zie hauken *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
hoeken , hoeke , werkwoord , verwijderen van spinnewebben uit hoeken met behulp van een *luiwage (KRS: Lang)
Bron: Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts Woordenboek – Dialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht
hoeken , hoouken , hoken , zwak werkwoord, overgankelijk , (Midden-Drenthe). Ook hoken = onderhouden van sloten, z. ook sloothoeken
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
hoeken , huukes , hoeken.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
hoeken , oeken , vissen met een hoekwant
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
hoeken , hoeke , werkwoord , hoek, hoekte, gehoekt , schoven hooi of stro aan elkaar doorgeven met behulp van de hooivork (op het land om de oogst op de wagen te laden en in de schuur bij het uitladen van de wagen voor de opslag van de schoven)
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal