elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: holderdebolder

holderdebolder , holder de bolder , woest, hals over kop, in groote verwarring.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
holderdebolder , [vrucht] , hulder de bulder , vrucht van den sleedoorn.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
holderdebolder , holderdebolder , (bijwoord) , hol over bol, hol en bol, gelijk een rookwolk die door den wind geslingerd wordt. Dat ging daar holderdebolder vooruit maar.
Bron: Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.
holderdebolder , hōlderdebōlder , hals over hoofd, Oostfr. hulter dî pulter, Westf. holter di polter, Deensch hulter til bulter. Gron. hōlderdebōlder, hōlder in de bōlder; wat hortend, stootend over hoogten en laagten gaat.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
holderdebolder , hulterdebulter , in wanordelijke drift, hals over hoofd. West-Vlaamsch hulten en bulten, tautologie, dat land ligt in hulten en bulten. (De Bo). Oostfriesch hulten un bülten = laagten en hoogten op woeste gronden. Vgl. hōlderdebōlder.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
holderdebolder , hōlterdepōlter , ongeregeld, in ’t honderd; hōlterdepōlter gooiden ze ’t hoesgroad op de woagen, zodat wie bie dat vervoaren ’n bult goud in stōkken kregen. Vgl. hōlderdebōlder, en: hulterdebulter.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
holderdebolder , hōlderdebōlder , hōlder in de bōlder , voor: wat hortend, stootend en stommelend over hoogten en door laagten gaat. Drentsch holder de bolder = hals over hoofd; Oostfriesch hulterpulter, en: hulter dî pulter, Westfaalsch holter di polter, Deensch hulter til bulter, Nederlandsch holderdebolder = onderst boven; v. Lennep holtertepolter = door elkander verward. Hoogduitsch holterpolter, van poltern = stommelen, bulderen. Vgl. het Nederlandsche bolderwagen, en: hulterdebulter.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
holderdebolder , hōlderdebōlder* , hulterdebulter* , vergel. Hoogduitsch “holterpolter” = hals over kop, van “poltern” = stommelen, bulderen; hiermede is verwant: bolderwagen. ʼt Woord komt ook bij v. Dale voor: hulterdebulter* zal gewestelijk de juiste spelling zijn.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
holderdebolder , holderdebolder , bijwoord , hals over kop Hij rolde holderdebolder van de barg of (Pdh), Hij vloog er holderdebolder op of (Row), Ze hebt hum holderdebolder hen ’t ziekenhuus ebracht (Ruw), ’t Möt even holderdebolder gaon (Sle), Die is ok hielmaol holderdebolder wild (Klv) *Holderdebolder / De katte op zolder / De hond in de pot / De deure op slot (Dwi); Holderdebolder / De katte op zolder / De moes in de spiende / Da’s duvels zèe Triene (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
holderdebolder , hollebedoller , bijvoeglijk naamwoord , (Kop van Drenthe) = uit de band gesprongen, wild en gek Hij was heilemaol hollebedoller (Row), zie ook holbedol
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
holderdebolder , òlderdebòlder , (Gunninks woordenlijst van 1908) holderdebolder
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
holderdebolder , holderdebolder , bijvoeglijk naamwoord , plotseling Ook hôôd-over-bol
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal