elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: hols

hols , holschen* , bij v. Dale: holsblok = klomp.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
hols , hölsch , hölske, hölsche, hölze, holsch, huls, holsk, hols , de , hölschn, hölschs , (Zuidoost-Drents zandgebied, Veenkoloniën). Ook hölske (Zuidoost-Drents veengebied), hölsche (Zuidoost-Drents veengebied), hölze (Zuidwest-Drenthe), holsch, huls (Midden-Drenthe), holsk (Kop van Drenthe), hols (Kop van Drenthe) = klomp (Zuidoost-Drents veengebied), elders schoen met houten zool en leren bovendeel, ‘kruising’ van schoen en klomp Waor bunt mien hölschen? (Bov), Een hölze is een holten mule (Dwi), Ondeugende kiender kregen wel ies mit de mule of de hölze veur ’t gat (Ruw), Hölschen dao stapten ij zo in (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal