elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Humsterland

Humsterland , Hōmsterland , Humsterland , geschreven Humsterland, oudtijds Hugmerchi, met Hunsegoo eene der gouwen van de Zeven Zeelanden, zijnde een verbond tot verdediging der Friezen, dat, in de Middeleeuwen ontstaan, geduurd heeft tot de 15de eeuw, en welke hunne vergaderingen bij den Upstalboom, bij Aurich, hielden. Humsterland (met Hunsegoo) en Fivelgoo behoorden tot het bisdom Munster; van de overige vijf: Westergoo en Oostergoo tot het bisdom Utrecht; Eemsgoo, Ostringen, enz., en Rustringen tot het bisdom Bremen. Tot Humsterland behoorden voorheen ook, in ruimeren zin, de landschappen Vredewold en Langewold (Westel. Westerkwartier), later bevatte het de gemeente Oldehove. (Dr. G.A. Stratingh, Aloude Staat, enz.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Humsterland , Humsterland , zie Homsterland *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal