elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: iedereen

iedereen , iederenijn , zie: elkenijn.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
iedereen , iederenijn , zie elkenijn *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
iedereen , iederendeen , iedereen, elkeen. - Dat kan iederendeen gebeuren, V. en Vl. 256.
Bron: Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84. Groningen
iedereen , îder en eene , îder en ieene , Iedereen.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
iedereen  , eederein , idderein  , iedereen. Det is neet eederein, niet de eerste de beste.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
iedereen , iederein , iedereine , iedereen. Zie ook: elkenein
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
iedereen , iederéns , ieder iederéns op z’n bûrt of; umstebùrt ieder op de beurt
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
iedereen , iederien , onbepaald voornaamwoord , Iedereen.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
iedereen , jeedẹrein , iedereen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
iedereen , iedderieën , iedereen.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
iedereen , iederiene , iedereen; * iederiene pröt oaver mien drinken, mà gin mèènse weet hoevölle döst ik hebbe: zelfbeklag van een dronkaard.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
iedereen , iederien , onbepaald voornaamwoord , iedereen Iederein prat er over en gein mensk döt er wat an (Eev), Dat kan iederiene wel doen (Hgv), Um iederiene de zin te geven dan moej al wat weten (Klv), Die hef mit iederiene ruzie (Nam)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
iedereen , iederene , iederîêne , (Kampen) iedereen. Ook: iederîêne (Kampereiland, Kamperveen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
iedereen , iederiene , onbepaald voornaamwoord , iedereen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
iedereen , iederêên , onbepaald voornaamwoord , iedereen, allemaal
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
iedereen , ederèin , onbepaald voornaamwoord , iedereen , ederèin VB: ederèin sjtoûng oppe sjtraot wie ze dè sjläog gehuurd hawwe.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
iedereen , iederiejen , 1. elk; 2. iedereen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
iedereen , iederjêên , iedereen.
Bron: Luysterburg, J. e.a. (2007), Dialecten in het Zuidkwartier. Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Woensdrecht, Heemkundekring Het Zuidkwartier.
iedereen , iederiene , (onbepaald voornaamwoord) , iedereen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
iedereen , iederjin , iedereen:
Bron: Melis, A. van (2011) Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek. Prinsenbeek: Heemkundekring ‘Op de Beek’
iedereen , ederein , iedereen , Ederein mót mer vuuer zichzelf oetmake waat d’r duit. Ederein vuuer zich. Es ederein dezelfdje zin haaj, lepe ze ouch allemaol dezelfdje waeg: ieder mens denkt en handelt anders.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
iedereen , edereîn , ederein , iedereen
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
iedereen , edereîn , voornaamwoord , iedereen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
iedereen , iederendêen , onbepaald voornaamwoord , iedereen; ...dè weet iederendeen... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton ‘Bad Baozel’, 8 afl. in NTC 31-12-1938 – 18-2-1939); ...ze liepen iederendeen straol veurbij! (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; feuilleton ‘Bad Baozel’, 8 afl. in NTC 31-12-1938 – 18-2-1939); Den nuuwen kapelaon gonk er dus goed in bij iederendeen. (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; De nuuwe kapelaon van Baozel, afl. 3; NTC 15-10-1938) ; ...bij iederendeen stond ie goed aongeschreven... (Jan Jaansen; ps. v. Piet Heerkens svd; Den Sik van Baozel; feuilleton in 8 afl. in de NTC 25-2-1939 – 18-4-1939); 'nen boom mee duuzende peeren eraon,/ van die lekkere, zuute, sappige flappe.../ mar iederendeen die kwaam er van gappe! (Piet Heerkens; uit ‘Vertesselkes, ‘Vrouwke Misére’, 1944); Henk van Rijen:  dè hòn ze iederendêen moete geeve - dat hadden ze iedereen moeten geven; Stadsnieuws:  'As ge iederendêen tevreeje mot haawe, dan komde nie òn oewèège toe' (030007); De Bont: :  iederendeen - vn. iedereen; Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch 1899: ;  IEDERENDEEN, IEDER END EEN vrnw.- iedereen, Fr. tout le monde; Te Antwerpen hoort men zelfs: ieder end ieder end een
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
iedereen , idderein , iedereen
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal