elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: jonkie

jonkie , jonkie , jonktje , voor: jongetje, vriendje; jonkie, pas op! Eigenlijk een verkleinwoord van: jōng = jongen. Vgl. bij v. Dale: jong 2.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
jonkie , jōnchie , jōnkie; zie aldaar.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
jonkie , jonchie , jongetje, vooral bij ernstige vermaning.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
jonkie , jonkie , zelfstandig naamwoord ’t , 1. Jong dier. 2. Glaasje jonge klare. Zegswijze nou vliegt er ’n jonkie toe m’n knie uit, nu breekt mijn klomp (verouderd). – Ik ben bloid, da’k van jou gien jonkie hew, ik ben blij dat ik geen familie van je ben, dat er geen tweede is zoals jij.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
jonkie , junkien , 1. jong persoon; 2. zie jonge
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
jonkie , jonkien , zelfstandig naamwoord , et 1. glas jenever 2. jong, pasgeboren dier
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
jonkie , [borrel] , junkien , (zelfstandig naamwoord) , glaasje jenever, borrel. Zie ook: börrel.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
jonkie , jonchie , jongetje
Bron: Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal