elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: judassen

judassen , [plagen] , judassen , plagen.
Bron: Bisschop, W. (1862), ‘Het Dordsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten’, in: De Taalgids 4, 27-48.
judassen , judassen , droogweg en op bedekte wijze plagen, sarren, echter niet met kwade bedoelingen; ook Dordtsch. Alleen onzijdig: hij ’s weer an ’t judassen. Schertsend noemt men iemand die daarvan gaarne gebruik maakt. ’n eerste Judas. Hiervan: gejudas, doch steeds met ongunstige beteekenis – Bij v. Dale: Judas = verraderlijk mensch, valsche vriend; kweller, plager; alsmede: judassen (bedrijvend en: gewestelijk) = plagen, kwellen. Zuid-Holland juiedassen, Noord-Brabant judassen = plagen.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
judassen , judassen* , zoo ook (doch ook wel in minder gunstigen zin): gejudas ; vergel. bij v. Dale “judas” en “judassen.”
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
judassen  , joedasse , kwellen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
judassen , judasse , pesten. [Oef]
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
judassen , joedasse , joedasde, haet of is gejoedas , judassen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
judassen , judassen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = treiteren Man, ie laot oe toch niet zo judassen! Geeft ’m een schup onder het gat! (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
judassen , [plagen] , joedasse , joedastj, joedasdje, gejoedastj , judassen, sarren, plagen , Lik neet zoea te joedasse!
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal