elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: k

k , k , merkwaardig is ʼt gebruik van deze letter inplaats van d of t en omgekeerd; vergel. als voorbeelden de woorden bandrekel *, blakstil *, branekkel *, alsmede op bldz. 158 “Hindertje” = Hendrikje, verder klak *, smelken *, warteldag *, ʼt Nederlandsch “kuif” en ʼt Gron. toef *. Zoo is in ʼt Nederlandsch scheurbuit (Gron. scheurbot *) verbasterd tot “scheurbuik”, in ʼt Duitsch “Stint” tot “Stinkfisch” (= grondel of grondeling.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal