elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kaaskuit

kaaskuit , keezekuten , zie Hōmmes (van der)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
kaaskuit , kezekuten , meervoud , (Veenkoloniën), in Heei kiek is door hejje homko ook mit zien kezekuten daar heb je hem ook (Vtm)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal