elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kalvijn

kalvijn , kalvienen , kevielen , in ’t Oldampt eene appelsoort met blinkende roode kleur, veel overeenkomende met de roode kevielen (Ommelanden) Zie: smeerfennen en vgl. v. Dale art. kalvijn.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kalvijn , kalvienen* , kevielen , bij v. Dale: kalvijn.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal