elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: katjeslijm

katjeslijm , katjeliem , soort van hars op boomen, vooral op pruimenboomen, alsook op gezaagd hout.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
katjeslijm , katjeliem , = het uit timmerhout vloeiende zeer kleverige hars; in ʼt Oldambt heet dit katjegold, volgens de Taal- en Lettersbode. 1870, bldz. 122.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
katjeslijm , katjeliem , hars
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal