elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kindermaat

kindermaat , kindermoat , zie: kalvermoat.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kindermaat , kindermoat , zie moat *.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
kindermaat , kindermaot , de , 1. kindervriend Sunterklaos is wel kindermaot mor hij is neit gek (Erf) 2. voor kinderen geschikte maat, in *Kindermaot en kalvermaot muj wieten (Scho), ...muj zölf stellen (Coe), ...moet grote mensen weten (Wee)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal