elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kletsdoornat

kletsdoornat , kletsdeurnat , (pleonastisch) = kletsnat, doornat.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kletsdoornat , kletsdeurnàt , pleonastisch voor “klètsnat” of “dòòrnat”; ook wel elders, vgl. dwàrsdeurnat .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
kletsdoornat , kletsdeurnat , kletsdernat , bijvoeglijk naamwoord , Ook kletsdernat (Midden-Drenthe) = door en door nat Het regende slim haard en zie hadden gien jas bij zuk, dat zie wadden kletsdernat doou ze in hoes wadden (Eex), zie ook kletsnat
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kletsdoornat , kletsdeurnat , klitsdeurnat , bijvoeglijk naamwoord , kletsnat, kleddernat
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal