elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: klingelbuil

klingelbuil , klungelbuultje , kerkezakje met een belletje, bij v. Dale klingelbuil, Hoogduitsch Klingelbeutel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
klingelbuil , klungelbuultje* , bij v. Dale: klingelbuil.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
klingelbuil  , klingelbül , zakje voor het collecteeren in de kerk.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
klingelbuil , klingelbuul , m , collectezak in kerk met belletje aan een lange stok.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
klingelbuil , klingelbuuel , mannelijk , klingelbuuele , klingelbuuelke , kerkezakje, collectezakje.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
klingelbuil , klingelbuul , inne kaerk wuurt ut collectegaeld ópgehaald mitte klingelbuul: enne lange steel mit en zekske á woaraan en belke hungt. Ennen Hôrster collectânt mende aalt de meense te mótte bedânke en zâg da: “god zal ów”.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1993), Zò bót ás en hiëp. Plat Hôrster, Horst.
klingelbuil , klingelbuul , de , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid, Veenkoloniën) = collectezak met belletje in de kerk Bij bezundere diensten gungen ze twee keer met de klingelbuul rond (Bor), Hij stöt die mit de klingelbuul an de kop, as doe der niks ingooist (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
klingelbuil , [collectezak] , klingelbuul , collectezak (Apeldoorn).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
klingelbuil , klîngelbuul , zelfstandig naamwoord, mannelijk , klingelbuûle , klingelbuulke , collectezak
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.
klingelbuil , klingelbuul , collectebuidel
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal