elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: knijpkoekje

knijpkoekje , kniepkoukjes* , (elders: knijpertjes), vergel. iezerkoukjes * (bij v. Dale ijzerkoek.)
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
knijpkoekje , [soort wafel] , kniepkukien , zie: kniepertien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal