elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: knuffelig

knuffelig , [verstijfd] , knoffelig , (bijvoeglijk naamwoord) , verstijfd (van koude), van de handen gezegd.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
knuffelig , knōffêlg , wordt van de hand gezegd, als de vingers stijf zijn van koude, wanneer men ze niet niet naar eisch kan buigen; mien hand is of: de vingers bin mie knōffêlg, ik ken nijt schrieven. (v. Dale: knuffelig = verstijfd van koude.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
knuffelig , knoffelg* , en knoffeln*, bij v. Dale knuffelig en knuffelen.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
knuffelig , knovvelge handen , van kou verstijfde handen
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
knuffelig , knoffelig , bijvoeglijk naamwoord en bijwoord , 1. Stuntelig. | Houw ’t toch niet zo knoffelig vast. 2. Verkleumd. | Ik hew knoffelige handen. Vgl. Fries knoffelich.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
knuffelig , knoffelig , knofferig , bijvoeglijk naamwoord , Ook knofferig (Zuidoost-Drents zandgebied) = 1. stijf, ruw van de kou Ik haar de haanden knoffelig, ik hebbe de moffen an edaone (Wap) 2. (van grond) licht bevroren (Zuidwest-Drenthe, noord)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
knuffelig , knoffelig , koud (van vingers)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
knuffelig , knoffelig , gnoffelig , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. stijf van kou, verkleumd, met name inzake handen en voeten, zodat men weinig kan doen 2. zich stuntelig bewegend, onhandig bezig zijnd 3. moeilijk te bewerken of om mee om te gaan: nl. van klein, fijn werk dat niet zo gemakkelijk lukt omdat men snel een verkeerde beweging maakt, bijv. doordat men door kou verstijfde handen heeft
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
knuffelig , knoefelig , stijf van de kou (Oldebroek, Wezep).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal