elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kortens

kortens , körtens , kortens, körts, kös , kortelings, sedert kort, onlangs, en = binnen kort, welhaast; ik goa kös ijs noa de Scheemde = ik ga binnen kort eens naar Scheemda; bin ie kös ook in Winschoot west? = zijt gij in den laatsten tijd ook te Winschoten geweest? Körtens is t’r over dijp ’n möln opbrand = onlangs is er op ’t Hoogeland (’t kan in dit geval ook Westerkwartier zijn) een molen opgebrand. Drentsch körsdoags, Geldersch kortens, Oostfriesch körtens, körts, Westfaalsch kortens = onlangs. (v. Dale: korts (gewestelijk, verouderd) = kortelings.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kortens , kòrtens , Onlangs. Ook Gron.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
kortens , körtens* , Nederlandsch kortelings.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
kortens , [onlangs] , kòrtens , kòttens , Onlangs. Ook Gron.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
kortens , kuottens , onlangs
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
kortens , kortns , bijwoord , onlangs
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
kortens , köttens , onlangs
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
kortens , köttens , laatst, onlangs.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
kortens , körten , in in körten onlangs (Kop van Drenthe) Ik heb hom in körten nog is zein (Row), zie ook kortens
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kortens , kortens , koddens , bijwoord , (Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook koddens (Zuidoost-Drents veengebied) = onlangs Dat was koddens nog (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kortens , köttens , onlangs. Ook: köttelings
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
kortens , kortns , onlangs.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
kortens , köttens , körtens , (bijwoord) , laatst, onlangs, kortgeleden. Zie ook: laast.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
kortens , kortens , körtens, korts, körts , kortelings, kortgeleden.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal