elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kortjakje

kortjakje , körtjaktje , zie: söndoags, en: kerdoes. (Kortjakje is eene figuur uit oude Kluchten.)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kortjakje , körtjakje , zie kerdoes * en söndoags *. Een type met den naam Kortjakje komt in vele oude kluchtspelen voor.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal