elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: kortvoer

kortvoer , körtvour , kortvour , (kort voeder) = paardenvoeder, als: haver, boonen, enz. ter onderscheiding van hooi en stroo. In ‘t Westerkwartier biespul, en daar in tegenstelling van: roegvour. Oostfriesch körtfôr. (Vgl. pran). Bij v. Dale kortvoer, fig. = sterke drank.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
kortvoer , kortvoer , (kòrtvoer) , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Veevoeder, bestaande uit haksel, aardappelen, erwten, graan, enz. In tegenstelling met langvoer, d.i. hooi. – Zo ook elders in Holl. en Friesl. Vgl. kort II.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
kortvoer , körtvour* , bij v. Dale “kortvoer” figuurlijk voor: sterke drank.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
kortvoer , kortvoer , zelfstandig naamwoord ’t , Voer van gewassen met kort stro, zoals haver en bonen, vgl. langvoer.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
kortvoer , körtvoer , het , kortvoer, zoals bijv. haksel, ook krachtvoer Körtvoor is alles behalve stro en heui (Wee)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
kortvoer , kotvoer , zelfstandig naamwoord , et; kortvoer (graan, haksel met meel e.d.); i.t.t. roegvoer, nl. zoals hooi, stro en kuilgras
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
kortvoer , kortvoer , zelfstandig naamwoord , kortvoertie , veevoer, bestaande uit haksel, aardappelen en graan Zie ook langvoer
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal