elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: koudepis

koudepis , kolle pis , alleen schertsend van iemand die lang werk heeft met wateren. Oostfriesch kolde pisse, v. Dale koudepis = droppelpis, moeilijkheid in de waterloozing, ’t Fransche chaudepisse.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
koudepis , kolle pis* , [bldz. 535], bij. v. Dale: koudepis; in ’t Fransch [namelijk in de spreektaal] “froide-pisse”, het juiste woord is echter “chaudepisse.”
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal