elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: l

l , l , Wisseling van r en l; zie: r 3.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
l , n , De wisseling van n en l is zeer gewoon; darten, voor: dartel, knepel = klepel, enz. Zie ook v. Dale art. kluppel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
l , r , wisselt met l, in: aierdool, baggeln, flambozen, wel (Hoogduitsch wer), enz.; en omgekeerd: karmswortel, arkenijl (Hoogduitsch Erker); arkeneerwortel (alkanna-wortel).
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
l , l , Invoeging dezer letter, als bv. in: hopeldoode, drinkeldobbe, enz. Zie: drinkeldobbe.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
l , l , vervangt dikwijls de r, en omgekeerd: zie onder R .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal