elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: laks

laks , laks , sukkel.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
laks , laks , (mannelijk) , sukkel.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
laks , laks , lauw, traag, onverschillig; hij ’s laks = ’t is of het hem niet raakt, of de zaak hem geen belang inboezemt. – Oudtijds lats = traag; Gothisch lats = lui, traag. Vgl. ’t Latijnsche laxus, ’t Fransche lâche en ’t Engelsche lax. Bij v. Dale: lax = wijd; los, ongebonden. Hier (en elders) is dus alleen de fig. beteekenis in zwang.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
laks , laks* , bij v. Dale: lax = wijd, los, ongebonden.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
laks , laks , zelfstandig naamwoord, mannelijk , lakse , flauwe vent
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
laks , làkse , dr ne lakse van ehad hebm, er een klap van gehad hebben
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
laks , laks , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , laks, traag Hij is aordig laks mit het betalen (Bov), IJ bint veul te laks in die dingen, ij moet daor wat eerder um dèenken (Eex), (zelfst.) Dei aolde lakse van een reu (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
laks , laks , traag
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
laks , laks , lak, laaks , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. traag, lauw in wat men doet 2. slinks, achterbaks
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal