elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Langewold

Langewold , Langewold , Oude benaming van noordwestelijk Westerkwartier, bevattende de gemeenten Grootegast, Oldekerk en Grijpskerk (te zamen Westerdeel-Langewold; Oosterdeel-Langewold bevatte grootendeels de gemeente Zuidhorn en omstreken. – Ook de naam van een Onderwijzers-Gezelschap.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
Langewold , Langewold* , de genoemde gemeenten (behalve Zuidhorn en Oldekerk) vormen Westerdeel-Langewold; Oosterdeel-Langewold bestaat uit de gemeenten Zuidhorn en Oldekerk.
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal